Cursuri Macaragii si Stivuitoristi (RSVTI Baia Mare)


Ca Operator RSVTI principala noastra grija este siguranta utilizatorilor, precum si asigurarea beneficiarului ca instalatiile si, in principal, elementele lor de siguranta functioneaza in conditii de maxima siguranta pentru cursurile de Macaragii si Stivuitoristi.

S.C. STIMAROM CONSULT S.R.L.

Firma Autorizata ISCIR - Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientilor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - care se ocupa exclusiv de prestarea serviciului de Operator RSVTI (Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor) din Romania. Firma noastra are si obiect de activitate prestari servicii ( confectii metalice, montaj, reparatie intretinere, revizii instalatii de ridicat.) Ca Operator RSVTI principala noastra grija este siguranta utilizatorilor, precum si asigurarea beneficiarului ca instalatiile si, in principal, elementele lor de siguranta functioneaza in conditii de maxima siguranta. Avantajele prestarii serviciului de Operator RSVTI cu firma noastra sunt: experienta a personalului angajat in domeniul instalatiilor supuse Prescriptiilor ISCIR; asigurarea beneficiarului de respectarea in totalitate a Prescriptiilor Tehnice ISCIR in vigoare; tinerea la zi a documentatiilor tehnice, precum si comunicarea in timp util a beneficiarului de apropierea termenelor pentru reviziile generale ale instalatiilor supuse Prescriptiilor ISCIR asigurarea unei comunicari eficiente si rapide cu ISCIR; preturi care pot fi negociate in functie de complexitatea si numarul instalatiilor S.C. STIMAROM CONSULT S.R.L. cu sediul in Baia Mare, organizeaza cursuri de calificare macaragii si stivuitoristi. Cursurile desfasurate de noi sunt autorizate de MMSF (Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse) si de MECT (Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului) prin CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor), si de ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat), diplomele eliberate si autorizatiile fiind valabile in intreaga Uniune Europeana conform codurilor COR in vigoare.


De ce sa alegeti cursurile pentru macaragii si stivuitoristi de la Stimarom Consul ?


Cursuri macaragii :

Macaragiul este o persoana instruita si autorizata sa manevreze macarale, indiferent de tipul si destinatia acestora. Acest lucru presupune o activitate complexa, care depinde de foarte multi factori cum sunt: tipul macaralei, tipul si categoria marfurilor transportate, calitatea si eficienta transportului, gradul de securitate asigurat pentru utilajul condus si pentru marfa transportata si personalul din raza de actiune a macaralei, gradul de optimizare al procesului de transport, profesionalismul în activitate,aplicarea normelor de protectia muncii, normelor PSI si de protectie a mediului înconjurator precum si aprescriptiilor tehnice ISCIR. Autorizarea personalului pentru practicarea meseriei de macaragiu, ce intra sub incidenta ISCIR, se face pe baza unui examen sustinut conform PT-ISCIR in vigoare.
- Cursuri atestate de ISCIR și CNFPA . Certificatele de absolvire sunt eliberate de Consiliul Național de Formare Profesinală a Adulților, fiind recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Muncii pe plan naţional.
- Modulele sunt susţinute de lectori cu o vastă experienţă profesională în domeniul RSVTI, inspectori în cadrul ISCIR, şi avizaţi ca formatori experţi de către ISCIR - CFP Bucureşti. - Suportul de curs (atat scris, cat si in format electronic) este transmis tuturor participantilor la cursurile de RSVTI, si a fost astfel conceput incat sa asigure baza necesara asimilarii cunostintelor indiferent de nivelul de pregatire si experienta anterioara in domeniu.

Acte necesare participarii la "Cursuri macaragii" :

Actele necesare întocmirii dosarului de înscriere pentru calificare sunt urmatoarele :
- fisa de înscriere (conform anexei);
- copie acte de studii;
- copie certificat de nastere;
- copie buletin / carte identitate;
- fisa medicala cu viza medicului de medicina muncii, din care sa rezulte ca solicitantul este apt pentru meseria solicitata.

Cursuri stivuitoristi :


Autorizatia din partea I.S.C.I.R. este obligatorie pentru personalul de deservire a stivuitoarelor.
Autorizatia se elibereaza individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii conditiilor specificate în prescriptiile tehnice I.S.C.I.R. privind capabilitatea teoretica si practica de a exercita activitatea de deservire a stivuitoarelor.
Definitii si terminologie
Stivuitorist– persoana instruita si autorizata care manevreaza stivuitoare, indiferent de tipul si destinatia acestora;
Autorizatia ISCIR ( RSVTI Baia Mare )– act (document) legal care confirma competenta profesionala, însusirea cunostintelor teoretice si a deprinderilor practice adecvate necesare manevrarii stivuitoarelor în conditii de securitate si care dovedeste acceptul (permisiunea) ISCIR-IT ca posesorul sa presteze activitatile de manevrare a stivuitoarelor.
Capabilitate teoretica si practica de a exercita activitatea de manevrare – capacitatea de a întelege modul de functionare al stivuitorului deservit precum si aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite si autorizate de a efectua activitatile de manevrare a stivuitoarelor aflate în exploatare la detinatori, în regim de asigurare a securitatii în functionare.
Cursuri de calificare organizate în vederea autorizarii personalului de catre ISCIR IT – modalitatea practica de realizare a cursurilor de calificare de catre unitati de specialitate în vederea autorizarii de ISCIR- IT a absolventilor.

Intretinere si revizie macarale si stivuitoare