S.C. STIMAROM CONSULT SRL
cu sediul in Baia Mare, organizeaza cursuri de calificare pentru meseria de macaragiu si stivuitorist.

1. Actele necesare pentru fiecare cursant sunt:
a) adresa din partea unitatii cu datele de identificare ale acesteia (J; CUI; CONT IBAN; Banca);
b) copie dupa actul de nastere;
c) copie dupa buletin sau carte de identitate;
d) copie dupa actul de invatamant obligatoriu (minim 8 clase);
e) copie dupa actul de calificare (daca exista);
f) fisa de aptitudine de medicina muncii cu mentiunea „ Apt pentru meseria de macaragiu/stivuitorist;
g) o fotografie color 3/4 (tip buletin);
h) numar de telefon al persoanei de contact. Cursurile desfasurate de noi sunt autorizate de MMSF (Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse) si de MECT (Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului) prin CNFPA (Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor), si de ISCIR (Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat), diplomele eliberate si autorizatiile fiind valabile in intreaga Uniune Europeana conform codurilor COR in vigoare.
Pentru o oferta concreta va rog sa ne contactati !
Conditii de autorizare pentru operatorii de macarale:
Pentru autorizarea macaragiilor, acestia trebuie sa sustina un examen in fata unei comisii tehnice formata din urmatoarele persoane:
a) presedintele comisiei - inspectorul de specialitate al ISCIR INSPECT IT;
b) responsabilul cursului de calificare;
c) operator RSVTI (responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a macaralelor), autorizat de ISCIR INSPECT IT, al agentului economic detinator unde au loc examinarile practice;
d) unul sau mai multi lectori ai cursului de calificare.
Pentru sustinerea acestui examen, in vederea autorizarii de ISCIR INSPECT IT, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) au varsta de cel putin 18 ani impliniti;
b) indeplinesc conditiile de sanatate pentru manevrarea macaralelor si prezinta o adeverinta medicala cu mentiunea "Apt pentru prestarea activitatii de macaragiu";
c) fac dovada ca au absolvit cursurile de calificare, in vederea autorizarii de catre ISCIR INSPECT IT, organizate conform prevederilor prescriptiei tehnice PT R1-2003;
d) indeplinesc conditiile de practica stabilite in prescriptia tehnica PT R1-2003. Nota - persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, si solicita autorizarea de catre ISCIR INSPECT IT pentru meseria de macaragiu, se pot inscrie direct la examenele de autorizare, cu conditia sa prezinte adeverinta de efectuare a practicii.
Conditii de autorizare pentru operatorii de stivuitoare: autorizarea stivuitoristilor, acestia trebuie sa sustina un examen in fata unei comisii tehnice formata din urmatoarele persoane:
a) presedintele comisiei - inspectorul de specialitate al ISCIR INSPECT IT;
b) responsabilul cursului de calificare;
c) operator RSVTI (responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatiilor), autorizat de ISCIR INSPECT IT, al agentului economic detinator unde au loc examinarile practice;
d) unul sau mai multi lectori ai cursului de calificare. Pentru sustinerea acestui examen, in vederea autorizarii de ISCIR INSPECT IT, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) au varsta de cel putin 18 ani impliniti;
b) indeplinesc conditiile de sanatate pentru manevrarea stivuitoarelor si prezinta o adeverinta medicala cu mentiunea "Apt pentru prestarea activitatii de stivuitorist";
c) fac dovada ca au absolvit cursurile de calificare, in vederea autorizarii de catre ISCIR INSPECT IT, organizate conform prevederilor prescriptiei tehnice PT R3-2003;
d) indeplinesc conditiile de practica stabilite in prescriptia tehnica PT R3-2003. Nota - persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, si solicita autorizarea de catre ISCIR INSPECT IT pentru meseria de stivuitorist, se pot inscrie direct la examenele de autorizare, cu conditia sa prezinte adeverinta de efectuare a practicii.