S.C. STIMAROM CONSULT SRL | Cursuri pentru Macaragii si Stivuitoristi | RSVTI


cu sediul in Baia Mare, organizeaza cursuri de calificare pentru meseria de macaragiu si stivuitorist.

Presteaza servicii de operator RSVTI precum si de consultanta in domeniu prin personal propriu , profesionisti cu o vasta experienta in domeniu atestati si autorizati ISCIR. Operatorul RSVTI desemnat in conditiile Ordinului nr.147/2006,emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR , raspunde de identificarea , inregistrarea la ISCIR,supravegherea intretinerii si repararii instalatiilor / echipamentelor ISCIR detinute de catre persoanele juridice cu care are contract de prestari de servicii , precum si de exploatarea corecta si legala a acestora in conformitate cu prevederile Prescriptiilor Tehnice colectia ISCIR in vigoare. Procedura de autorizare,obligatiile,raspunderile si drepturile Operatorului RSVTI sunt specificate in Ordinul nr.333/2006,emis de catre Inspectorul de Stat Sef al ISCIR.Pentru o oferta concreta va rog sa ne contactati